© Stocked House Studio - stock.adobe.com

Håndværk i Tyskland

I Tyskland er omkring 5,16 millioner arbejdstagere beskæftiget i over én million håndværksvirksomheder, og håndværksfaget udgør således en økonomisk magt i sig selv.

Det, der tæller for håndværk

Håndværksfaget omfatter over 130 erhverv fra områderne bygge og anlæg, metal og elektronik, træ, plast og tekstil, fødevarer, sundhed og konstruktion. I Tyskland er tilhørsforholdet til håndværksfaget ikke styret af virksomhedsstørrelsen eller omsætningen, men derimod lovmæssigt. Det tyske håndværksreglement fastsætter, hvilke erhverv der hører ind under betegnelsen håndværk.

 • Bilag A Erhverv, hvor selvstændig virksomhed kræver en mesterprøve
 • Bilag B1 Alle håndværkserhverv, hvor det er muligt at aflægge en mesterprøve på frivillig basis
 • Bilag B2 Håndværkslignende erhverv

Virksomheder, der hører ind under disse erhverv, skal være medlem af et af de i alt 53 håndværkskamre i Tyskland. 

Håndværkskammere i Tyskland

Håndværkskamrene tilbyder en lang række ydelser – lige fra teknisk, driftsøkonomisk og juridisk rådgivning til en lang række uddannelses- og videreuddannelsestilbud. De har ansvaret for håndværksregistret og eksamensordningen.

Hvornår skal jeg registreres ved håndværkskammeret?

Håndværksvirksomheder fra EU, som kun midlertidigt ønsker at udøve en registreringspligtig aktivitet i Tyskland som anført i bilag A, skal registreres ved håndværkskammeret, før de går i gang (anmeldelse af tjenesteydelse).

Håndværksvirksomheder fra EU, som kun midlertidigt ønsker at udøve en aktivitet som anført i bilag B1 og B2 i Tyskland, skal ikke registreres.

Hvilket håndværkskammer er det kompetente? Dette afhænger af, hvilket distrikt aktiviteten udøves i første gang.

EU-Anerkendelsesbevis

Håndværkskammeret kontrollerer først og fremmest virksomhedsejerens eller -lederens kvalifikation og udsteder efterfølgende en EU-Anerkendelsesbevis. Udenlandske virksomheder bruger denne attest til at dokumentere, at de er berettigede til at udøve den registreringspligtige aktivitet i Tyskland og den skal derfor altid kunne forevises. Har en 12-måneders løbetid, hvorefter den skal forlænges.

Der betales almindeligvis et gebyr for EU-Anerkendelsesbevis. Gebyret hos Handwerkskammer Flensburg lyder på 102,00 euro. Forlængelse er vederlagsfri.

Forudsætning for udstedelsen af en EU-Anerkendelsesbevis er, at du (ejer) eller din ansatte virksomhedsleder råder over en relevant kvalifikation. Dokumentationen for denne kvalifikation afhænger af, om aktiviteten er autorisationskrævende i dit hjemland.

Aktiviteten er autorisationskrævende i hjemlandet

I dette tilfælde skal du kunne dokumentere, at du er autoriseret i dit hjemland. Dokumenter, du skal indsende:

 • ansøgningsskema,
 • kopi af ansøgerens pas,
 • CVR-Resume,
 • EU-attest,
 • Dokumentation for autorisation i hjemlandet
Aktiviteten er ikke autorisationskrævende i hjemlandet

I dette tilfælde skal du kunne dokumentere, at du har en statsligt reguleret uddannelse inden for dette erhverv. Hvis du ikke har mulighed for dette, skal du kunne dokumentere at du inden for de seneste ti år har opnået mindst et års erhvervserfaring inden for denne aktivitet. Dokumenter, du skal indsende:

 • ansøgningsskema,
 • kopi af ansøgerens pas,
 • CVR-resume,
 • EU-attest,
 • Kopi af svendebrev eller alternativ dokumentation for din erhvervserfaring (fx  Dansk Byggeri medlemsbekræftelse).

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os for flere oplysninger om de dokumenter, vi anerkender. Vi taler dansk, tysk og engelsk.

Handwerkskammer Flensburg
Handwerksrolle wegen Dienstleistungsanzeige
Johanniskirchhof 1-7
24937 Flensburg
+49 461 866-0

E-Mail:  info@hwk-flensburg.de
Betreff: Handwerksrolle wegen Dienstleistungsanzeige

Skemaet skal udfyldes på tysk. Vedlæg kopier samt autoriseret tysk oversættelse.

Håndværkskammeret kontrollerer først og fremmest virksomhedsejerens eller -lederens kvalifikation. Ved tilstrækkelig kvalifikation registreres virksomheden som medlem af håndværkskammeret. Der betales et gebyr for registreringen og medlemskabet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om de gældende gebyrer. Efter registreringen får medlemmerne mulighed for at benytte sig af håndværkskammerets mange tilbud.

For at kunne blive registreret inden for et erhverv som anført i bilag A skal ejeren eller virksomhedslederen have bestået en tysk mesterprøve eller have en lignende tysk erhvervskvalifikation.

Ansøgning om undtagelsesbevilling

Hvis der ikke foreligger en tysk mesterprøve eller en lignende tysk erhvervskvalifikation, kan en statsborger i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz indsende en ansøgning om en undtagelsesbevilling. 

 • Undtægelsesbevilling kan udstedes, hvis ansøgeren har driftsstedt i Tyskland og har udhøvet pågældende aktivitet i en anden medlemsstat.
 • i mindst seks på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder eller
 • i mindst tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis ansøgeren godtgør at have gennemgået en forudgående uddannelse på mindst tre år på det pågældende erhvervsområde,
 • i mindst fire på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis ansøgeren godtgør at have gennemgået en forudgående erhvervsuddannelse på mindst to år på det pågældende erhvervsområde, eller
 • i mindst tre på hinanden følgende år som selvstændig og i mindst fem år som arbejdstager eller
 • i mindst fem på hinanden følgende år i en ledende stilling, heraf mindst tre år med tekniske opgaver og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden, hvis ansøgeren godtgør at have gennemgået en erhvervsuddannelse på mindst tre år på det pågældende erhvervsområde,
  og
 • den udøvede aktivitet som minimum omfatter en væsentlig aktivitet af det registreringspligtige håndværk, som der ansøges om en undtagelsesbevilling for.

I de fem første sager omhandlede tilfælde må udøvelsen af denne virksomhed ikke være ophørt mere end ti år forud for ansøgningsdatoen.


Du skal fremlægge følgende dokumenter for at dokumentere at du opfylder betingelserne:

 • Kopi af pas,
 • EU-attest fra den kompetente myndighed i dit hjemland,
 • Aktuelt CVR-resume i hjemlandet, som anfører, at virksomheden er registreret, i det pågældende håndværk,
 • I givet fald tjenesteattester, såfremt du tidligere ikke har været selvstændig,
 • Senere: den tyske virksomhedsregistrering (Gewerbeanmeldung).

Al dokumentationer skal fremlægges som autoriseret oversættelse.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os for flere oplysninger om de dokumenter, vi anerkender. Vi taler dansk, tysk og engelsk.

Handwerkskammer Flensburg
Handwerksrolle wegen EU-Ausnahmebewilligung
Johanniskirchhof 1-7
24937 Flensburg
+49 461 866-0

E-Mail:  info@hwk-flensburg.de
Betreff: Handwerksrolle wegen Ausnahmebewilligung

Skemaet skal udfyldes på tysk. Vedlæg kopier samt autoriseret tysk oversættelse.

Der betales et gebyr for registreringen og medlemskabet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om de gældende gebyrer. Efter registreringen får medlemmerne mulighed for at benytte sig af håndværkskammerets mange tilbud. 

Dokumenter, du skal indsende:

 • Kopi af pas,
 • Registreringsansøgning,
 • Senere: den tyske virksomhedsregistrering (Gewerbeanmeldung).

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os for flere oplysninger om de dokumenter, vi anerkender. Vi taler dansk, tysk og engelsk.

Handwerkskammer Flensburg
Handwerksrolle wegen Eintragung
Johanniskirchhof 1-7
24937 Flensburg
+49 461 866-0

E-Mail:  info@hwk-flensburg.de
Betreff: Handwerksrolle wegen Eintragung

Skemaet skal udfyldes på tysk. Vedlæg kopier samt autoriseret tysk oversættelse.