AdobeStock_66703945_entsättigt-2000x799-1024x409
Drobot Dean - stock.adobe.com

Rzemioslo w Niemczech

W ponad przeszło milionie zakładów rzemieślniczych w Niemczech jest zatrudnionych około 5,16 mln pracowników. Rzemiosło stanowi więc swoistą potęgę gospodarczą.

co się liczy dla rzemiosła

Do rzemiosła zalicza się ponad 130 zawodów z obszarów budownictwa i rozbudowy, metalurgii, elektryki, związanych z obróbką drewna, tworzywami sztucznymi, tekstyliami, z żywnością, zdrowiem oraz rzemiosło artystyczne. W Niemczech bycie rzemieślnikiem nie wynika z wielkości lub obrotu zakładu lecz z ustawy. To niemiecka ustawa o rzemiośle reguluje, jakie zawody zaliczają się do rzemiosła.

  • Załącznik A: wszystkie zawody, których warunkiem samodzielnego ich wykonywania jest posiadanie dyplomu mistrzowskiego
  • Załącznik B1: wszystkie zawody rzemieślnicze, w których egzamin mistrzowski może być zdany dobrowolnie
  • Załącznik B2: zawody zbliżone do rzemieślniczych

Zakłady, które można przyporządkować tym zawodom, muszą być członkami jednej z 53 izb rzemieślniczych na terenie całych Niemiec.

Izba Rzemieślnicza

Izby oferują szeroki zakres usług, od doradztwa technicznego, gospodarczego, prawngo, aż do bogatej oferty w zakresie kształcenia zawodowego oraz dokształcania. Prowadzą one rejestr rzemieślników i odpowiadają za egzaminy dające uprawnienia zawodowe.